گیاه – کارخانه تهران پزشکی درمانی دریافت

گیاه – کارخانه: تهران پزشکی درمانی دریافت قانونی استان تهران اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی با چه شرایطی می‌توان مجوز سقط جنین گرفت ، زیاد کردن سقط‌درمانی در تهران

درفروردین ماه سالجاری 156 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مراجعه کرده،که از این تعداد مراجعه کننده

با چه شرایطی می‌توان مجوز سقط جنین گرفت ، زیاد کردن سقط‌درمانی در تهران

زیاد کردن سقط درمانی در تهران/ با چه شرایطی می توان مجوز سقط جنین گرفت

عبارات مهم : تهران

درفروردین ماه سالجاری 156 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مراجعه کرده،که از این تعداد مراجعه کننده،78مورد مجوز سقط درمانی رااز این اداره کل دریافت نموده اند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، در فروردين ماه سالجاري156نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال 96 که تعداد درخواست جهت صدور مجوز سقط درمانی 143 مورد اعلام شده است بود 9درصد افزايش یافته است.

شرایط مهم جهت صدور مجوز سقط درمانی به دو گروه تقسیم میشود شرایط مربوط به ناهنجاری های جنینی و شرایط مربوط به وجود یک بیماری جدی در مادر که در مورد پرسشها و ناهنجاری های جنینی، تشخیص قطعی ناهنجاری با آزمایش ژنتیک معتبر ویا سونوگرافی معتبر، ناهنجاری یا ناهنجاریها موجب حرج مادر شود، رضایت آگاهانه وکتبی مادر، سن بارداری کمتر از 19هفته براساس سونوگرافی سریال معتبر و اینکه حرج مادر به وسیله 3متخصص مربوطه تشخیص و به تایید پزشکی قانونی برسد می باشد.

با چه شرایطی می‌توان مجوز سقط جنین گرفت ، زیاد کردن سقط‌درمانی در تهران

واژه های کلیدی: تهران | پزشکی | درمانی | دریافت | قانونی | استان تهران | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog